Nomineringen till kongressombud har nu stängt för i år.

Nomineringen till personval är fortfarande öppen, den finns på denna sida.